VAMS årsberetning 23.02.2023.

Velkommen til repræsentantskabsmødet VAMS. – Varde Menighedsråds skoletjeneste.
I er som menighedsråd blevet bedt om at møde med en repræsentant hver, og tak til jer, der er mødt
op. Det er jer som repræsentantskab, der udstikker de beslutninger, vi i bestyrelsen skal arbejde ud
fra, og da der i vedtægten står, at mindst 1/3 skal være til stede for at være beslutningsdygtige, så er
vi rigtig glade for at se jer.
Præsentation af bestyrelsen.
2 M.R. medlemmer valgt af repræsentantskabet.: Laila Godt Tarp, Vivian Gosch
2 præster ansat i V. P. Anne Mette Gundersen, Alslev, Lene Bruun-Kristiansen Øse
2 lærere ansat i Varde Kommune: Laila Bargisen, Anne-Mette Kunz Kristiansen
Og sidst ankomne – som vi er rigtig glade for at byde velkommen er Thorkild Møller Kristensen,
der som provstiudvalgsmedlem træder til, fordi Ribe har fået en ny domprovst.
Sidste års mødeaktivitet for bestyrelsen bærer præg af, at vores skole-kirkekonsulent er yderst
effektiv og selvkørende. I opstarten af VAMS brugte vi meget tid på at definere vores forventninger
og behov og derudfra skole-kirkekonsulentens arbejdsområde. Det betød en høj mødeaktivitet. Vi
fik med stor indsats fra først Vibeke og senere Lene skabt en meget velfungerende skole-
kirketjeneste, hvilket Lenes senere gennemgang tydeligt vil vise.
Det betyder, at samarbejdet mellem VAMS og SAMS kører rigtigt godt, og at kontakten til skolerne
samt skolernes brug af materialer bliver bedre og bedre. Lene har skabt helt faste effektive
arbejdsgange, og det har så betydet færre bestyrelsesmøder, hvor nogle er afløst af møder/samtaler
mellem Lene og mig som kontaktperson.
Efter sidste repræsentantskabsmøde valgte vi at tage en lønforhandling med Lene. Helt relevant,
hvorfor bestyrelsen besluttede at ansøge provstiet om en udvidelse af budgettet for 2023.
Gengivelse af formålsbeskrivelsen fra § 2 i vedtægten.
Til slut vil jeg igen understrege, hvor vigtigt det er at bakke op om skole-kirkesamarbejdet i Varde
Provsti. RAMS og VAMS materialerne er fantastiske både oplevelsesmæssigt og rent pædagogisk.
Fordi de er så grundigt udarbejdet er de lette at gå til for lærerne, men det er vigtigt, at der udføres
det solide og inspirerende arbejde, som Lene står for, med at præsentere det ude på skolerne. I alle
sogne arbejdes der på at få vores børn og unge til at få viden om – og lyst til – at deltage i vores
kirkelige aktiviteter. Det er skole-kirkekonsulentens arbejde en stor hjælp til.
Vivian Gosch