Den første jul – med alle sanser (0.-1. klasse)

I dette forløb får I besøg i klassen af skoletjenestens kosulent, der vil fortælle juleevangeliet fra staddrengens Efraims perskpektiv. Stalddrengens oplevelser er på mange måder usædvandlige, men mest undrer han sig over Jesu blik. Ofte oplever Eframim at være nærmest usynlig for de voksne i hset, men det er som om, at denne lille baby virkelig ser ham. Det undrer ham. Fortællingen er bygget op omkring denne undren, og undervejs inddrages forskellige sanseindtryk og genstande. Eleverne bearbejder efterfølgende fortællingen via en taktil rygfortælling, og de lærer en julesalme, hvor de er med til at finde på tilhørende passende fagter.