Hvad er religion?

8. klasse
Kristendomskundskab

Indholdet i faget kristendomskundskab i 8.-9. klasse opfattes typisk som et samlet forløb, der skal forberede eleverne til afgangsprøven i 9. klasse.

“Hvad er religion” er et introduktionsforløb til starten af skoleåret, hvor eleverne arbejder med at definere begrebet ‘religion’ og afgrænse det i fohold til andre kulturelle størrelser, som f.eks. sport. Endvidere forsøger materialet at skabe overblik over de forskellige religioner ved at tage udgangspunkt i eleverne eget kendskab til religion og levere en oversigt over de største religioners opståen og udbredelse. Emner som religionskritik og ateisme berøres, ligesom der gives en introduktion til og forklaring af religionsfænomenologiens vigtigste begreber.

RAMS planlægger i løbet af de kommende år udgivelsen af flere mindre forløb til 8. årgang om kristendom, jødedom, islam, hinduisme/buddhisme, samt forløb til 9. årgang, der tager udgangspunkt i udvalgte etikske og livsfilosofiske problemstillinger.

Materialer indholder:

  • Lærervejledning
  • Adgang til download af elevmateriale