Hvem er vi?

Skoletjenesten i Varde Provsti (VAMS) er en lokal folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler, efterskoler og private grundskoler i Varde Kommune.

VAMS arbejder på skolens præmisser og tilbyder faglig sparring, inspiration og kulturelle oplevelser til alle klassetrin i samarbejde med provstiets menighedsråd, præster og kirkens øvrige personale.

Skoletjenesten arbejder desuden tæt sammen med Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe Stift (RAMS), der udgiver undervisningsmaterialer og tværfaglige projekter til skolerne.