Tro & overtro

5.-6. klasse
Kristendom og historie

Et par krydsede fingre, bank under bordet, “7-9-13”. Det er nok de færreste, der kan sige sig fri for en lille besværgelse i ny og næ. Til trods for århundreders naturvidenskabelige fremskridt tyr mennesker stadigvæk til overtroiske ritualer og handlinger.

I det moderne sekulariserede samfund spiller tro og overtro dog en langt mindre rolle i menneskets liv end tidligere, og derfor kan det, særligt for børn og unge, være svært at forestille sig et samfund, hvor religion gennemsyrer alt og er bestemmende for, hvordan man skal leve sit liv.

I dette undervisningsforløb tages der udgangspunkt i renæssancens verdensbillede. Projektet skal bevidstgøre eleverne om datiden forståelser af tro, overtro og videnskab.
Hvordan var datidens stærke tro på overnaturlige kræfter foreneligt med den kristne tro? Og hvordan kan man forklare kirkens dobbelthed i renæssancen: På den ene side forbuddet mod trolddom og magiske ritualer, der blev anset for at være djævelens værk, og på den anden side folkets oplevelse af kirkens magiske kraft, der både kunne skade og beskytte?

Tro og overtro er et bredt emne med mulighed for at beskæftige sig med en lang række problemstillinger. Derfor er forløbet struktureret som projektarbejde med mulighed for, at eleverne fordyber sig i delemner med hver sit fokus. Samlet set vil det give eleverne en forståelse for datidens verdensbillede og livsopfattelser og gøre dem i stand til at se sammenhængen mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Materialet indeholder:

  • Lærervejledning
  • Adgang til hjemmeside med tegnefilm, spil, elevark, podcasts, filmklip mm.