Tro og tatoveringer

8.-9. klasse
Kristendomskundskab

Hvad er åndelighed?
AT binde an med et emne, der handler om et så diffust begreb som åndelighed, kræver en vinkel, der er spiselig for overbygningselever.

Åndelighed skal i dette forløb forstås bredt og ikke som noget, der udelukkende kan være religiøst betonet. Åndelighed kan lige så vel handle om f.eks. følelsen af forbundethed med andre mennesker eller natur. Det væsentlige er, at åndelighed bevæger mennesker på en særlig måde i deres liv.
I dette forløb kommer eleverne tættere på begrebet og fænomenet ved at undersøge en række personers tatoveringer og deres betydning.

Gennem videointerviews skal eleverne indkredse, hvad der egentlig er på spil bag folks valg af tatoveringer – både i forhold til motiv og selve dét at blive tatoveret. Desuden arbejdes der med religiøse tatoveringers historie, symboler. Til sidst skal eleverne lave deres egne tatoveringsdesigns.

Materialet indeholder:

  • Undervisningsvejledning
  • Klassesæt af elevhæfter
  • Adgang til projektets hjemmeside